Import mọi đối tượng 3D models sang Sketchup

 • Import mọi đối tượng 3D models sang Sketchup

   Nhật Minh updated 1 month, 3 weeks ago 1 Member · 1 Post
 • Nhật Minh

  Organizer
  December 5, 2019 at 7:27 am

  Chuyển đổi các định dạng 3D khác nhau thành các tệp SketchUp, với các tính năng mạnh mẽ như các vật liệu và proxy sẵn sàng kết xuất tự động , đơn giản hóa hình học , cũng như các tùy chọn thiết yếu như chia tỷ lệ , chuyển đổi đơn vị , biến đổi trục / gốc và nhiều hơn nữa.

  Chỉ với một cú nhấp chuột, Transmutr có thể tạo ra các proxy cho V-Ray, Thea và Enscape.

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now